یکشنبه 30 مهر 1396  /  2017 22 Oct   
ساعت :  23:01 GMT  /  تهران -  2:31

تدریس درس مدیریت خانواده و سبک زندگی در دوره دوم متوسطه

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، محمود امانی مدیر کل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، در خصوص تغییرات درسی که برای سال آینده در مدارس تدارک دیده شده اند گفت: با توجه به استقرار نظام آموزشی 3-3-6 تحقیقاتی در ساعات دروس ایجاد شده است که بر این مبنا برخی رئوس با کاهش ساعت آموزشی مواجه اند اما این مسئله باعث نشده است که از اهمیت چنین دروسی کاسته شود بلکه با اضافه شدن دروسی دیگر نگاه آموزشی و تربیتی لحاظ می شود.
وی ادامه داد: اکنون در دوره دوم متوسطه چند درس جدید ایجاد شده است که شامل دروس مدیریت خانواده و سبک زندگی، تفکر و سواد رسانه ای، کارگاه کار آفرینی و تولید،انسان و محیط زیست و سلامت و بهداشت است.
  مدیر کل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دروس جدید به طور قطعی در مدارس تدریس می شودگفت: ساعت های تربیتی شامل مسائل اعتقادی و اخلاقی، اقتصادی و حرفه ای، سیاسی و اجتماعی، علمی و فناورانه، تربیت بدنی و سلامت و همچنین مسائل هنری و زیبایی شناسی است.
   1395/3/23 10:23